Локальна Історія

У сучасній історичній науці дедалі більшої ваги набуває соціальна історія, зокрема історія локальна, дослідницьке русло якої спрямоване на вивчення окремої місцевості чи об’єкту. Відтак, на прикладі окремого села ми маємо змогу відтворити повсякденне життя і побут людей, зафіксувати структурні зміни у суспільстві та їхній вплив на світогляд населення краю. 

Локальна історія – це засіб вивчення минулого країни на місцевому матеріалі. У рамках проекту проводиться збір свідчень старожилів, які були сучасниками і очевидцями важливих історичних подій минулого століття та «оцифровуються» давні світлини та документи, які дозволяють повновартісно відтворити національно-культурне та повсякденне життя галицьких сіл та містечок. «Локальна історія» має і просвітницьке спрямування, зокрема учасники проекту за результатами польових досліджень готують та передають громадам виставки та буклети з історії їхніх місцевостей. 

Станом на березень 2016 р. проектом охоплено понад 300 населених пунктів Галичини, у яких опитано більше шести тисяч респондентів та скопійовано близько сорока тисяч світлин.

Познайомитись детальніше з результатами дослідження можна на сайті проекту http://www.localhistory.org.ua/